ksa yollar Giriş
icon
icon
Kuranda Kıyamet Alametleri

indir (3)

Kıyamet Saati Yakındır

İnsanların büyük bir bölümü kıyamet günü hakkında bilgi sahibidir. Hemen hemen herkes kıyamet saatinin dehşetinden az veya çok haberdardır. Buna rağmen, insanların büyük çoğunluğunun böylesine hayati bir konuda gösterdikleri ortak bir tepki vardır; kıyamet üzerine düşünmek veya konuşmak istemezler. Kıyamet saati geldiğinde yaşanacak korkuyu akıllarına getirmemek için yoğun bir çaba sarf ederler. Gazetede okudukları bir afet haberinin veya bir felaketi gösteren bir filmin kendilerine kıyameti hatırlatmasına dahi tahammül edemezler. Bu günün mutlaka karşılaşılacak olan büyük bir gerçek olduğunu düşünmekten kaçınırlar. Bu konudan bahseden kişileri dinlemek, bu büyük günü anlatan yazıları okumak istemezler. Bunlar, kıyamet gerçeğinin neden olduğu korkudan kaçmak amacıyla geliştirdikleri yöntemlerden bazılarıdır.

Çoğu insan da kıyamet saatinin gerçekleşeceğine ciddi anlamda ihtimal vermez. Bunun bir örneğini Kehf Suresi’nde sözleri haber verilen zengin bağ sahibinin ifadelerinde de görmekteyiz:

Kıyamet-saatinin kopacağını da sanmıyorum. Buna rağmen Rabbime döndürülecek olursam, şüphesiz bundan daha hayırlı bir sonuç bulacağım. (Kehf Suresi, 36)

Bu ifadelerde Allah’a inandığını söyleyen, fakat kıyamet gerçeğini düşünmeyen, üstelik ayetlere uygun olmayan iddialar ileri sürenlerin gerçek zihniyetleri gözler önüne serilmektedir.

Başka bir ayette de kıyamet saati ile ilgili olarak kuşkuya kapılan, şüpheye düşen inkarcılardan Allah şöyle söz eder:

“Gerçekten Allah’ın vaadi haktır, kıyamet-saatinde hiçbir kuşku yoktur.” denildiği zaman siz: “kıyamet-saati de neymiş, biz bilmiyoruz; biz yalnızca bir zanda (ve tahmin) bulunup zannediyoruz; biz kesin bir bilgiyle inanmakta olanlar değiliz.” demiştiniz. (Casiye Suresi, 32)

Bir kısım insanlar da kıyamet saatini bütünüyle inkar ederler. Böyle bir tavır gösterenleri ise Allah Kuran’da şöyle bildirmiştir:

Hayır, onlar kıyamet-saatini yalanladılar; Biz kıyamet-saatini yalan sayanlara çılgınca yanan bir ateş hazırladık. (Furkan Suresi, 11)

Gerçeği öğrenmek amacıyla, bizlere yol gösterecek kaynağımız olan Kuran’a ve hadislere baktığımızda apaçık bir gerçekle karşılaşırız. Kıyamet hakkında kendini kandıran insanlar büyük bir hata yapmaktadırlar. Çünkü Allah ayetlerinde, kıyamet saatinin yakın olduğunu ve bu konuda hiçbir şüpheye yer olmadığını haber vermektedir:

Gerçek şu ki kıyamet-saati yaklaşarak gelmektedir, onda şüphe yoktur… (Hac Suresi, 7)

Biz gökleri, yeri ve her ikisinin arasındakileri hakkın dışında (herhangi bir amaçla) yaratmadık. Hiç şüphesiz o kıyamet-saati de yaklaşarak-gelmektedir… (Hicr Suresi, 85)

Şüphesiz kıyamet-saati yaklaşarak gelmektedir, bunda hiçbir kuşku yok… (Mümin Suresi, 59)

Allah’ın Kuran’da kıyametle ilgili bildirdiği ayetlerin üzerinden 1400 sene kadar uzun süre geçtiğini, bu sürenin de bir insanın hayatına kıyasla uzun olduğunu düşünenler olabilir. Ancak burada söz konusu olan, Dünya’nın, Güneş’in, yıldızların, kısacası tüm kainatın sonudur. Evrenin milyarlarca senelik geçmişi göz önüne alındığında, on dört yüzyıllık bir zaman diliminin çok kısa Bediüzzaman Said Nursi de benzer bir soruya hikmetli bir teşbih ile şöyle cevap vermiştir:

Kuran, “kıyamet yakındır” ferman ediyor. Bu kadar sene geçtikten sonra gelmemesi, yakınlığına zarar vermez. Zira kıyamet dünyanın ecelidir. Dünyanın ömrüne nispeten bin veya iki bin sene, bir seneye nispetle bir iki gün veya bir iki dakika gibidir. Kıyamet saati yalnız insaniyetin eceli değil ki onun ömrüne nispet edilip uzak görülsün.1

“Bediüzzaman, üç inkılabı azimeye dikkat çekmiştir”

: … Ama açıkça söylüyorum gelmiş geçmiş en büyük müceddid ve müçtehiddir Said Nursi. “Ben “diyor; bakın yüksek ahlakına bakın bu güzel insanın. “Ben seyyid değilim” diyor, “o gelecek mübarek kişi seyyiddir” diyor. “Ondan sonra, o ahir zamanda gelecek şahsın” diyor “Mehdi’nin pişdar, öncü bir neferiyim” diyor, “askeriyim” diyor, “herhangi sıradan bir askeriyim “diyor ve “ona ortam hazırlıyorum” diyor. Ve “geldiği vakit” diyor; “Risale-i Nur’un gerçek sahibi” diyor, “bu eserlerin gerçek sahibi O’dur” diyor ve “en iyi O anlayacak bu Risale-i Nur Külliyatı’nı “diyor. Yani “benim değerimi de en iyi O bilecek” diyor. “Risale-i Nur’un da en iyi kıymetini bilecek O’dur “diyor. İnşaAllah. Risale-i Nur’un da yine sırlarını ortaya çıkaracak Hz. Mehdi (as)’dır. Yani içi sır doludur Risale-i Nur Külliyatı’nın. Metafizik bir insandır, olağanüstüdür… “Ta hicri 1506’ya kadar, ta 1506’dan 1542’ye kadar gizli mağlubane” diyor. “Ve bir Taife-i Azam” diyor Hz. Mehdi (as)’ın talebelerine. O ayrı bir azam onları da ayrı olarak katıyor; “onlar da” diyor yani “devam edecekler” diyor. İnşaAllah. “Ve ahir zamanda yine hizbi makbuldür” diyor. “Makbul bir hiziptir” diyor. Yani “Risale-i Nur Külliyatı halen okunmaya devam edecek” diyor. “42’ye kadar “diyor. 42’den sonra ne Risale-i Nur kalıyor, ne Kuran kalacak, hepsi göğe ref ediliyor. Üç yıl kadar kepazeliklerine devam edecekler, üç yıl. Evet, 1542’den 42, 43, 44, 45. 1545’de bütün vücut sistemleri felç olacak korkunun şiddetinden. Allah diyor başları saçları bütün saçları bembeyaz olacak diyor. Yani insanın aklının alabileceği en büyük korku şokunu yaşayacaklar. Dünyanın dönüşü tersine olmaya başlıyor. “Kuran” diyor “dünyanın başından alınmasıyla” diyor, yani “dünyanın beynidir Kuran” diyor. “Alınmasıyla dünya da artık divane olur, aklını kaybeder” diyor. “Ve intizamsız hareketlerle başını başka bir seyyareye vurur” diyor. Yani bir gök taşı, büyük bir göktaşı, ama çok hacimli bir taş ki hep teğet geçiyor şu an zaten biliyorsunuz, sık sık teğet geçiyor, bu sefer teğet geçmeyecek. Vurdu mu tersine çevirmeye başlayacak Dünya’yı. Mağma, mağmanın hareketi durmadığı için, çünkü kabuk duracak; kabuk tersine dönüyor, ama mağma dönmeye devam ediyor hızdan dolayı. Mesela bir kabın içine siz su doldurursanız, onu santrifüjle hızla şey yaparsanız birden durdurursanız kabı, su dönmeye devam eder ve bu muazzam tahribat yapacak işte. Ayette de belirtilen odur; “Denizlerin yandığını görürsün” diyor. Her yerden, boğazlardan, Marmara’dan, Akdeniz’den, her yerden binlerce, on binlerce km yüksekliğe lavlar fışkırmaya başlayacak yeraltından. Her yer parçalanacak, Boğazlar açılıp kapanacak. Kısa bir süredir, ama korkunun en şiddetlisini yaşayacaklar, melekler de sürekli o anda inmeye başlayacak zaten… Ama aklın ihtiyari kalkmış artık, dönüşü yok ondan sonra inşaAllah. Seri olaylardır bunlar. Yani yoksa bu yüz yirmi yıl bundan sonra yaşanacak. Öyle bir konu yok. Nitekim gösterdim hadisleri… Üç inkılabı azimeye diyor dikkat çekiyor Üstad, biri de 1545.En şiddetlisi işte bu. Bu kıyamet. İnkılabı azime, yani büyük inkılap, büyük değişiklik ve“bununla sonlanacak “diyor. Ve “küfrün başına kıyamet kopmasına ima eder” diyor inşaAllah, Aziz Allah. (Kanal 35, 4 Ekim 2009)

 

Allah; O’ndan başka İlah yoktur. Kendisinde hiçbir şüphe olmayan kıyamet gününde sizleri muhakkak toplayacaktır. Allah’tan daha doğru sözlü kimdir? (Nisa Suresi, 87)

Yazı Sohbet Tarafından 27.07.2016 Tarih, Saat 12:09 ‘de Eklendi.

FacebookPaylaş
Yorum Yap

Cevap yazın