kısa yollar Giriş
icon
icon
Rüyada Evlenmek

akşamyemeği

Rüyada evlenmek, Ailah’ü TealS Hazretleri tarafından meydan gelecek bir yardıma işarettir.Bazen de evlenmek, esarete, borca, üzüntü ve kedere, tazminat vermeye veya yüksek bir mevkiye geçmek için çahşmaya işarettir.Eğer rüyada tanıdığı bir hanımla evlense, o şahsın onunla geçimini sağlıyacağı şey hakkında çalışır. Eğer tanımadığı bir kadınla evlense ecelinin yakiaştığına ve bir evden diğer bir eve taşınacağına işarettir.Rüyada evlenmek, şahitler huzurunda olursa Allah-u Teala’ya salih bir amel yapacağına dair söz vermeye işarettir. Eğer nikah, adetlere uygun olarak çarşıda yapılırsa makarna ve kadrini yücelecek bir şöhrete erişmeye işarettir.Evlenmek sanatla da tabir edilir. Bundan dolayı bir kadınla evlendiğini ve o kadının öldüğünü gören kimse, bir sanatla meşgul olur. Ve bunu yaparken de zahmet, üzüntü ve keder düşer.Bir kimse rüyada dört kadınla evlense, Peygamberimizin kahirim ziyaret eder. Yahudi bir kadınla evlendiğini gören kimse, bir sanat için çalışır ve günah işlemeye cüret eder.Hıristiyan, bir kadınla evlendiğini gören kimse,fitneyi gerektiren bir sanata çalışır. Eğer evlendiği kadın ateşperest ise,o kadın dinle ilgisi olmayan bir sanata işarettir.Rüyada zina eden bir kadınla evlendiğini gören kimsenin,zina yapmasına işarettir. Rüyada kendisine musallat olan ve kalb kıran bir kadınla evlendiğini gören kimse, ağır bir yük altına girer. Rüyada bir adam bir kadınla evlendiğini ve o kadını kendi evine götürdüğünü görse, o adam o kadının kocasından mal elde eder. Eğer kadınla evlendiğini ve kendisinin de kadının evine gittiğini görse, kadının evvelki kocası onunla rüyada evlenen adamdan mal ve hayra erişir.Rüyada ölmüş bir kadınla evlendiğini gören, kimse, ümidini kestiği bir maksadına kavuşur.Hasta olan bir adam rüyada evlense ve evlendiği kadını görmese ve ismi de söylenmese o adam öiür. Rüyada annesini bir adamla evlendirdiğini gören kimse mülkünü satar.Hamile olan kadın rüyada evlendiğini görse bir kız çocuğu doğurur.Gelin gibi halka gösterilirse, bir çocuk dünyaya getirir.Erkek çocuğu olan kadın rüyada evlendiğini görse,çocugunu evlendirir.Kocası olmayan veya evli bir kadın rüyada evlense hayra erişir.Bir kadın rüyada ölü olan bir şahısla evlendiğini görse, o kadın fakirieşir ve etrafındakiler dağılır.Rüyada ölü olan bir kadınla evlendiğim ve onun yanma girdiğini gören kimse, kaçırdığı ve ümidim kesmiş olduğu bir işine kavuşur. İşi de o kadının güzelliği nisbetinde olur.Rüyada bir kadınla evlendiğini ve kendisinin de bir veya birkaç hanımı olduğunu gören kimse evlendiği kadını görse veya tamsa, o kadının güzellik ve endamı nisbetinde hayır, servet ve devlete erişir. Eğer kadını tanımayıp ve ismi de kendisine söylenmediyse, o kadın da kendisi için hazıriamyorsa,o adamın veya eli altında bulunan birisin öleceğine işarettir.Tanımadığı yaşlı bir adamın kızıyla evlendiğini gören kimse, çok hayra kavuşur.Bir kadın tanımadır yaşlı bir adamla evlendiğini görse, o kadın yine çok hayra erişir. Eğer hasta ise iyileşir.Rüyada kendisine haram olan ve ölmüş bir kadınla evlendiğini gören kimse,akrabalarını ziyaret eder. Eğer o kadın sağ ise, o şahıs akrabalarını ziyaret etmez. Rüyada kendisine haram olan bir kadınla evlendiğini gören kimse, ailesinin önderi olur.

Yazı Sohbet Tarafından 20.07.2016 Tarih, Saat 1:27 ‘de Eklendi.

FacebookPaylaş
Yorum Yap

Cevap yazın