ksa yollar Giriş
icon
icon
Teravih namazının günlere göre ayrı ayrı faziletleri vardır

İmam-ı Gazali Hazretleri teravih namazının fazileti hakkında şöyle buyurmuştur;

Hz. Ali’den (radıyallahu teâlâ anh) rivayet edilmiştir ki:

 1. gece teravih namazını kılanın: Bütün günahları bağışlanır.

 2. gece teravih namazını kılanın: Kendisinin ve eğer mü’min iseler ana ve babasının günahları bağışlanır.

 3. gece teravih namazını kılana: Melekler müjde vererek derler ki: “Ey falan kişi! Sana müjde olsun ki, Allah (celle celaluhu) senin amelini kabul edip umduğuna nail eyledi.”

 4. gece teravih namazını kılana: Allah (celle celaluhu) Tevrat, İncil, Zebur ve Kur’ân’ı okumuş kadar sevap ihsan eder.

 5. gece teravih namazını kılana: Allah (celle celaluhu) Mescid-i Haram’da namaz kılanın sevabı kadar sevap ihsan eder.

 6. gece teravih namazını kılana: Allah (celle celaluhu) Beyt-i Mamur’u tavaf edenin sevabı kadar sevap ihsan eder.

 7. gece teravih namazını kılana: Allah (celle celaluhu) Musa’nın (aleyhisselam) yanında firavun ve haman ile mücadele etmiş sevabı ihsan eder.

 8. gece teravih namazını kılana: Allah (celle celaluhu) Bedir savaşında Peygamber Efendimiz (aleyhissalatu vesselam) ile beraber olmuş gibi sevap ihsan eder.

 9. gece teravih namazını kılana: Allah (celle celaluhu) Davud (aleyhisselam) ile beraber ibadet etmiş sevabı verir.

 10. gece teravih namazını kılana: Allah (celle celaluhu) dünya ve ahiret selameti verilir.

 11. gece teravih namazını kılana: Kabul edilmiş umre sevabı verilir.

 12. gece teravih namazını kılan: Sıratı yıldırım gibi geçer.

 13. gece teravih namazını kılana: Beytullah’ı imar etmiş gibi ecir verilir.

 14. gece teravih namazını kılana: Allah (celle celaluhu) Kadir gecesini sabaha kadar ihya etmiş gibi sevap verir.

 15. gece teravih namazını kılanın: Allah (celle celaluhu) hacetini ve duasını kabul eder. Ahirette yüksek dereceler ihsan eder.

 16. gece teravih namazını kılan: Kıyamet gününde kabrinden kalkarken “Lailahe illallah” diyerek kalkar.

 17. gece teravih namazını kılan: Dünyadan çıkmadan Cennet-i Ala’daki makamını görür.

 18. gece teravih namazını kılana: Şehitlere ve gazilere verilen ecir gibi ecir verilir.

 19. gece teravih namazını kılanın: Allah (celle celaluhu) dünya ve ahirette yardımcısı olur.

 20. gece teravih namazını kılan: Rasulullah Efendimiz’i (aleyhissalatu vesselam) rüyasında görmeden dünyadan çıkmaz.

 21. gece teravih namazını kılana: Yerde ve gökte ne kadar melek varsa hepsi onun için istiğfar eder. Ve Allah (celle celaluhu) o kuldan razı olmadıkça dünyadan ahirete göçmez.

 22. gece teravih namazını kılan: Ümmet-i Muhammed’in yetimlerini ve dullarını doyurmuş gibi sevap alır.

 23. gece teravih namazını kılan: Ümmet-i Muhammed’in esirlerini azad etmiş gibi sevap alır.

 24. gece teravih namazını kılan: Beraatını sağ elinden alır.

 25. gece teravih namazını kılana: Ölüm meleği en güzel surette gelir, onu cennet nimetleriyle müjdeler.

 26. gece teravih namazını kılanı: Allah’ın emriyle melekler şeytanın şerrinden korurlar.

 27. gece teravih namazını kılana: Allah’ın emriyle cehennemin kapıları kapanır.

 28. gece teravih namazını kılana: Allah’ın emriyle cennetin kapıları açılır, hangi kapıdan isterse o kapıdan girer.

 29. gece teravih namazını kılana: Hazret-i Eyyüb’ün (aleyhisselam) sabır sevabı ihsan edilir ve bütün günahları bağışlanır.

 30. gece teravih namazını kılana: Allah’ın emriyle arşın altından bir münadi şöyle seslenir: “Gece teravih namazını kılan kullar cehennemden azad olmuş kullardır. Korktukları cehennemden kurtulup umdukları ve Allah’ın Cemâl’ine nail olanlardır”. Allah (celle celaluhu) buyurdu ki: “İzzetim ve Celalim hakkı için bu kullarıma af ile muamele eyledim. Cehennem ateşini vücutlarına haram eyledim”. Sonra Allah emreder ki; o kullara -erkek olsun, kadın olsun- cehennem azabından kurtulmak ve sıratı kolaylıkla geçmek için beraat yazılır.

Yazı Sohbet Tarafından 26.05.2017 Tarih, Saat 2:13 ‘de Eklendi.

FacebookPaylaş
Yorum Yap

Cevap yazın